top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Mobile Agent

Projekt

Aplikacja mobilna

Działający w tle program do aktualizacji lokalizacji dla reporterów telewizyjnych pracujących na obszarach oddalonych od cywilizacji.

Podsumowanie projektu

Urządzenia komunikują się z interfejsem API operatora (np. stacją telewizyjną) zależnie od otoczenia użytkownika. Tryby pracy obejmują tryb online, ostrzegawczy i alarmowy oraz można je przełączać ręcznie w celu odpowiedniej zmiany interwału raportowania. Tryb alarmowy blokuje telefon i zmusza go do wysyłania sygnałów SOS za pośrednictwem zaszyfrowanych wiadomości SMS.

Branża

Telewizja

Narzędzia

Native Android
Android 4.X +
iOS 8+
Rooting / Jailbreaking
Crashlytics
Gradle for Android

Rozwiązania Webchefs

- Dwie platformy - ujednolicony interfejs użytkownika i UX
- Szyfrowane raportowanie stanu i ukryty tryb alarmowy
- Konfigurowalne ustawienia dla każdego API

bottom of page