top of page
  • Zdjęcie autoraBeata Miętka

Co zrobić, kiedy administracja systemu uzależniona jest od jednej osoby

Zaktualizowano: 19 czeIT guy working on several monitors

Rola administracji operacyjnych systemów IT


Skuteczne funkcjonowanie systemów w przedsiębiorstwach jest kluczowym aspektem w dzisiejszym, środowisku biznesowym. Wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się potrzebami klientów, firmy inwestują w systemy, które umożliwiają szybką reakcję na zmiany oraz zapewniają efektywność działania.


Rola administratorów systemów obejmuje zarządzanie i utrzymanie tych systemów, co jest niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania.


Jeden administrator systemów - jakie wiąże się z tym ryzyko?


Gdy działanie systemów zależy od jednej osoby, nawet najbardziej zaawansowane technologicznie i dobrze przemyślane procesy mogą stać się źródłem ryzyka i potencjalnych problemów.


Administrator odpowiedzialny za systemy IT, w tym bazy danych, musi dbać o ich ciągłość operacyjną, a jego nieobecność może prowadzić do trudności w utrzymaniu ciągłości operacyjnej, co z kolei prowadzi do opóźnień w realizacji projektów i obsługi klientów.


Ponadto, gdy wszystkie procesy są kontrolowane przez jedną osobę, brak jest elastyczności i możliwości dostosowania się do zmian na rynku. Administratorzy, którzy zarządzają różnymi systemami, muszą być w stanie reagować na nowe wymagania klientów oraz wprowadzać innowacje.


Brak równomiernego rozdzielenia odpowiedzialności i kompetencji sprawia, że wszelkie decyzje muszą być podejmowane przez tę jedną osobę, co może prowadzić do poczucia bezradności u innych członków zespołu oraz obniżenia motywacji do pracy.


Firma staje się zbyt silnie uzależniona od konkretnej osoby, więc istnieje ryzyko utraty jej know-how w przypadku zwolnienia lub odejścia tej osoby.


Jeśli nie ma żadnego mechanizmu zapewnienia przekazu wiedzy czy dokumentowania procesów biznesowych, przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji bardzo dużego ryzyka utraty kluczowych informacji.


Istotna jest zatem świadomość uzależnienia od jednej osoby, a następnie podjęcie działań, które powinny zminimalizować to ryzyko oraz zapewnić bardziej stabilne i zrównoważone podejście do zarządzania przedsiębiorstwem.


Jak zminimalizować ryzyko związane z jednym administratorem systemów?


1. Administracja systemu zależna od jednej osoby - identyfikacja


Przeprowadzenie analizy w celu zidentyfikowania systemów i procesów, które są najbardziej narażone na ryzyko awarii w przypadku nieobecności kluczowego administratora.


2. Analiza ryzyka


Ocena potencjalnych konsekwencji nieobecności administratora, w tym ryzyka awarii lub opóźnień w kluczowych momentach działania firmy.


3. Rozszerzenie kompetencji


Wprowadzenie dywersyfikacji kompetencji w przedsiębiorstwie poprzez szkolenia i rozwój umiejętności innych pracowników, w tym umiejętności związanych z administracją Linux system. Dzięki temu przedsiębiorstwo stanie się bardziej odporne na ryzyko związane z nagłą nieobecnością kluczowego pracownika.


4. Implementacja procesów awaryjnych


Wprowadzenie alternatywnych mechanizmów działania oraz tworzenie planów awaryjnych umożliwi przedsiębiorstwu szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje krytyczne.


5. Długoterminowe strategie


Budowanie kultury organizacyjnej, która promuje współpracę, dzielenie się wiedzą i rozproszenie odpowiedzialności. Dzięki temu przedsiębiorstwo stanie się bardziej elastyczne, adaptacyjne i efektywne.


6. Świadomość organizacyjna


Promowanie świadomości ryzyka związanego z zależnością od jednej osoby wśród pracowników. Regularne przeglądy i oceny systemów zależnych od jednej osoby oraz podejmowanie działań zapobiegawczych pozwolą przedsiębiorstwu zminimalizować ryzyko awarii i zapewnić ciągłość działania.


Administracja systemów - praktyczne kroki do wdrożenia zmian


1. Dokumentowanie procesów i konfiguracja systemów


Regularne dokumentowanie wszystkich procesów i procedur operacyjnych, co ułatwi przekazywanie wiedzy i umożliwi szybką reakcję w przypadku nieobecności kluczowego administratora.


Zebrana dokumentacja powinna być dostępna dla pracowników, którzy - w razie potrzeby - będą mogli zastąpić głównego administratora systemów w firmie.

Częstym problemem w organizacjach jest bagatelizowanie roli poszczególnych pracowników - czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile dana osoba "ogarnia" na co dzień. :) Kiedy jednak jej nie ma - wtedy mogą zacząć się problemy.


Dlatego warto wprowadzić zwyczaj dokumentacji oraz porządkowania plików, instrukcji i innych danych, które mogą się przydać pracownikowi, który zwykle nie zajmuje się danym tematem.


2. Szkolenia i rozwój pracowników, którzy mogą przejąć role administratora systemów


Inwestowanie w szkolenia i rozwój umiejętności innych pracowników, co pozwoli na podział obowiązków i zmniejszenie ryzyka związanego z zależnością od jednej osoby.


3. Tworzenie zespołów zastępczych lub wyznaczenie specjalistów, którzy obejmą zastępstwo


Wdrożenie zespołów zastępczych, które mogą przejąć obowiązki kluczowego administratora systemów w przypadku jego nieobecności.


4. Regularne testowanie planów awaryjnych


Regularne testowanie planów awaryjnych i scenariuszy kryzysowych, co pozwoli na ich doskonalenie i zapewni skuteczność działania w sytuacjach krytycznych.


5. Promowanie kultury współpracy i praca zdalna


Budowanie kultury organizacyjnej, która sprzyja dzieleniu się wiedzą i współpracy między pracownikami, co zredukuje ryzyko związanego z nadmierną zależnością od jednej osoby.


Wprowadzenie tych działań pozwoli przedsiębiorstwom na skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z jednym administratorem oraz zapewni ciągłość operacyjną i elastyczność w działaniu.


Podsumowanie


  • Administrator odpowiedzialny za systemy IT, w tym bazy danych, musi dbać o ich ciągłość operacyjną, a jego nieobecność może prowadzić do trudności w utrzymaniu ciągłości operacyjnej, co z kolei prowadzi do opóźnień w realizacji projektów i obsługi klientów.


  • Brak równomiernego rozdzielenia odpowiedzialności i kompetencji sprawia, że wszelkie decyzje muszą być podejmowane przez tę jedną osobę, co może prowadzić do poczucia bezradności u innych członków zespołu oraz obniżenia motywacji do pracy.


  • Firma staje się zbyt silnie uzależniona od konkretnej osoby, więc istnieje ryzyko utraty jej know-how w przypadku zwolnienia lub odejścia tej osoby.


  • Aby zminimalizować ryzyko związane z pracą jednego administratora systemów, należy rozszerzać kompetencje innych pracowników i wprowadzać dywersyfikację kompetencji w przedsiębiorstwie: szkolenia i rozwój umiejętności innych pracowników, w tym umiejętności związanych z administracją Linux system


0 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page