top of page
 • Zdjęcie autoraBeata Miętka

Porównanie systemów do zarządzania: CRM, ERP, PLM, WMS

Zaktualizowano: 9 majA person working on a computer with CRM graphic on it
Który system zarządzania sprawdzi się najlepiej w Twojej firmie?

Współczesne przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem zasobami, procesami i relacjami z klientami. W celu efektywnego radzenia sobie z nimi, właściciele firm poszukują zaawansowanych systemów informatycznych.


Najbardziej popularne systemy do zarządzania:


 • CRM (Customer Relationship Management),

 • PLM (Product Lifecycle Management),

 • ERP (Enterprise Resource Planning),

 • WMS (Warehouse Management System).

 

 Zastosowanie systemów do zarządzania w biznesie


Strategia CRM odgrywa kluczową rolę w nowoczesnych przedsiębiorstwach, umożliwiając skuteczne zarządzanie relacjami z klientami. Filozofia CRM koncentruje się na zadowoleniu klienta i budowaniu długotrwałych relacji, co jest fundamentem dla zwiększenia rentowności i efektywności biznesowej. W tym kontekście, zarządzanie relacjami z klientami staje się nie tylko wyzwaniem, ale i strategicznym elementem, który wiąże się z wykorzystaniem systemu CRM do organizowania informacji o kliencie, poprawy zarządzania klientem i ułatwienia indywidualnego podejścia do klienta.


Często przedsiębiorstwa podejmują decyzję o zakupie systemu na podstawie rekomendacji lub popularności, a nie rzeczywistych potrzeb. Przykładowo - przedsiębiorstwo wybiera system CRM, zakładając, że będzie on idealnym rozwiązaniem dla wszystkich problemów z obsługą klienta, po czym okazuje się, że na co dzień większość funkcji systemu CRM nie jest wykorzystywana.


Poniżej przedstawione zostało porównanie tych czterech systemów. Przeanalizowałam ich funkcje, zastosowania i korzyści dla przedsiębiorstwa. Zgłębienie tych tematów pozwala uzyskać pełny obraz tego, jak systemy wpływają na zarządzanie zasobami, procesami czy relacjami z klientami.


Porównanie systemów do zarządzania: CRM, ERP, PLM, WMS.


1. System ERP (Enterprise Resource Planning)  

Pierwsze systemy ERP pojawiły się już w latach 60. XX wieku - choć wówczas nie miały jeszcze takiej nazwy. Nazwa ERP pojawiła się w latach 90. XX, kiedy zaczęły rozwijać się kompleksowe rozwiązania informatyczne, obejmujące zarządzanie kluczowymi procesami w przedsiębiorstwach.


Główne funkcje systemu ERP: 

 • zarządzanie finansami 

 • zarządzanie łańcuchem dostaw 

 • zarządzanie produkcją 

 • zarządzanie zasobami ludzkimi 

 • zarządzanie gospodarką magazynową 

 • zarządzanie środkami trwałymi 

 • analizy 


Zastosowanie systemów ERP

Systemy typu ERP mogą być wykorzystywane w każdej branży; w przedsiębiorstwach, w których wystąpiła potrzeba integracji systemu zarządzania wszystkimi kluczowymi procesami działalności. Systemy te najczęściej wdrażane są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, usługowych i handlowych. 


Korzyści dla rozwoju biznesu po wdrożeniu systemów ERP i do czego służy system ERP?


 • zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez optymalizację i integrację procesów w jednym systemie

 • wsparcie strategicznych decyzji dzięki dostępowi do skumulowanych danych i raportów,  

 • poprawa kontroli nad finansami dzięki możliwości kontroli i monitorowania finansów przedsiębiorstwa, budżetowania czy analizy i raportowania danych finansowych, 

 • optymalizacja zarządzania zasobami ludzkimi,

 • poprawa relacji z klientami d możliwość integracji z systemem CRM, który pozwoli na lepsze zarządzanie relacjami z klientami i zrozumienie ich potrzeb, obsługę zgłoszeń czy reklamacji. 


2. System CRM (Customer Relationship Management)  

Również: oprogramowanie crm, program crm, baza danych crm, rozwiązania crm, narzędzia crm.


System CRM wyewoluował w latach 90. XX wieku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na potrzebę związaną z zarządzaniem relacjami z klientami. Skupiał się wówczas na gromadzeniu danych kontaktowych klientów. Wraz z upływem czasu systemy typu CRM stały się bardziej kompleksowe, oferując funkcjonalności wspierające zarządzanie relacjami z klientami. 


Główne funkcje systemów CRM: 

 • zarządzanie kontaktami 

 • obsługa zgłoszeń i reklamacji 

 • zarządzanie kampaniami marketingowymi 

 • automatyzacja procesów sprzedaży 

 • analiza danych i raportowanie  


Zastosowanie systemów CRM i do czego służą systemy CRM?

Systemy typu CRM mogą być wykorzystywane w przedsiębiorstwach z różnych sektorów, które dążą do zwiększenia jakości obsługi klientów oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb. Systemy te najczęściej wdrażane są m.in. w firmach usługowych, e-commerce czy handlu detalicznym. 


Korzyści dla rozwoju biznesu po wdrożeniu systemów CRM: 

 • zwiększenie jakości obsługi klienta - poprzez lepsze zarządzanie relacjami z klientem oraz szybszą i skuteczną obsługę zgłoszeń czy reklamacji 

 • zwiększenie sprzedaży - poprzez automatyzację zadań sprzedażowych czy też identyfikację potencjalnych klientów  

 • przejrzysta analiza danych klientów - umożliwiająca lepsze zrozumienie rynku oraz identyfikację trendów 

 • optymalne zarządzanie czasem i zasobami - poprzez automatyzację procesów oraz skuteczniejsze zarządzanie danymi klientów 


System CRM zbiera dane z różnych kanałów komunikacji, analizuje dane w celu lepszej personalizacji, a także automatyzację procesów sprzedaży, co przyczynia się do generowania potencjalnych klientów i budowania trwałych relacji.


Oprogramowanie CRM (lub inny system do zarządzania) jest kluczowy w zarządzaniu relacjami z klientami, oferując funkcje zarządzania zadaniami, definiowania ról, kontroli dostępu użytkowników oraz śledzenia danych historycznych, co upraszcza koordynację zadań, komunikację i zarządzanie pracownikami.


Wdrożenie systemu CRM w przedsiębiorstwach różnej wielkości jest kluczowe dla zarządzania relacjami z klientami i wsparcia sprzedaży, podkreślając jego ewolucję i ekspansję w celu adresowania różnych potrzeb i procesów biznesowych.


Dobry system CRM charakteryzuje się możliwością dostosowania i elastycznością, dzięki czemu może sprostać ewoluującym potrzebom biznesowym, a ponadto oferuje funkcje takie jak mapowanie i usługi lokalizacyjne, zbieranie danych, raportowanie, personalizację, komunikację z innymi systemami oraz wsparcie dla użytkowników.


Użytkownicy systemu CRM powinni być brani pod uwagę podczas procesu selekcji i wdrożenia systemu, bo to ich doświadczenia będą rzutowały na to, jak szybko biznes będzie się rozwijał.


3. System PLM (Product Lifecycle Management)  

Pierwsze systemy PLM zaczęły powstawać w 90 XX wieku, kiedy to pojawiło się zapotrzebowanie na kompleksowe podejście do zarządzania cyklem życia produktu, zaczynając od projektowania, poprzez produkcję aż do utrzymania i wycofania z rynku. 


Główne funkcje systemów PLM: 

 • zarządzanie dokumentacją 

 • kontrola wersji zmian 

 • zarządzanie projektem 

 • zarządzanie danymi technicznymi 

 • zarządzanie relacjami z dostawcami 


Zastosowanie systemów PLM

Systemy typu PLM wykorzystywane są głównie w przedsiębiorstwach, które zajmują się produkcją o wysokiej złożoności dużym cyklu życia czy złożonych procesach projektowych. Systemy te najczęściej wdrażane są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, motoryzacyjnych, lotniczych czy elektronicznych, a także w branżach, w których istnieje potrzeba kompleksowego zarządzania cyklem życia produktu. 


Korzyści zastosowania systemów PLM


 • zwiększona efektywność procesów projektowych - poprzez lepszą organizację procesów, zwiększenie precyzji i jakości projektu czy skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek 

 • zwiększona kontrola jakości - poprzez kontrolowanie dokumentacji, zmian i wersji produktu co wpływa na utrzymanie wysokiej jakości produktu 

 • skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek - poprzez optymalizację procesów projektowych, tworzenie harmonogramów i lepszą współpracę pomiędzy zespołami 

 • optymalne zarządzanie zasobami - poprzez zarządzanie projektami i danymi produktowymi co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie zasobów 

 • zwiększenie konkurencyjności - poprzez efektywne zarządzanie cyklem życia produktu, dzięki czemu przedsiębiorstwo może szybciej reagować na potrzeby klientów czy dostosowywać się do trendów rynkowych 


4. System WMS (Warehouse Management System) 

Systemy tej klasy również zaczęły się rozwijać w latach 90 XX wieku, jako odpowiedź na potrzebę lepszego zarządzania procesami w magazynach i centrach dystrybucji.


Główne funkcje systemów WMS: 

 • zarządzanie przestrzenią magazynową 

 • zarządzanie przyjęciem i wysyłką towarów 

 • komplementacja zamówień 

 • śledzenie stanów magazynowych 

 • optymalizacji procesów logistycznych 


Zastosowanie systemów WMS


Systemy typu WMS wykorzystywane są głównie w przedsiębiorstwach posiadających magazyny lub centra dystrybucji, jak i również firmy handlowe, zajmujące się logistyką i dystrybucją czy e-commerce. 


Korzyści zastosowania systemu WMS: 


 • zwiększenie efektywności operacyjnej - poprzez optymalizację procesów magazynowych 

 • zarządzanie stanami magazynowymi - poprzez lepszą kontrolę na stanami magazynowymi 

 • krótszy czas realizacji zamówień - dzięki automatyzacji i optymalizacji procesu kompletowania zamówień  

 • efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej - dzięki optymalnemu rozmieszczeniu produktów w magazynach 

 • zmniejszenie kosztów operacyjnych - dzięki kontroli nad procesami magazynowymi co wpływa na redukcję kosztów związanych z przechowywaniem towarów oraz zarządzaniem zapasami 

 • zwiększenie jakości obsługi klienta - poprzez skrócenie czasu realizacji zamówień 


Podsumowanie


Wraz z upływem czasu systemy typu CRM stały się bardziej kompleksowe, oferując funkcjonalności wspierające zarządzanie relacjami z klientami, w tym integrację z chmurowymi systemami np. ERP, co pozwoliło na automatyczną wymianę danych oraz centralizację narzędzi zarządzania biznesem.


Program CRM, jego koszty, korzyści i funkcje, a także przygotowanie do wdrożenia systemu CRM, są istotne dla zarządzania relacjami z klientami i działaniami sprzedażowymi.


System wspiera zarządzanie kompleksową bazą danych klientów, automatyzuje procesy sprzedaży, ułatwia tworzenie spersonalizowanych ofert i organizację dokumentów. Dodatkowo, dobry system CRM powinien mieć możliwość rozwoju, aby obejmować dodatkowe procesy biznesowe (przestarzałe systemy często nie dają możliwości rozwoju, a ich integracja z innymi aplikacjami jest praktycznie niemożliwa).


Systemy typu CRM wspierają procesy sprzedaży i marketingu, rozwiązując powszechne problemy organizacyjne i są kluczowe w zarządzaniu relacjami z klientami na każdym etapie lejka sprzedaży, oferując potencjał dla spersonalizowanych ofert sprzedażowych, planowania pracy i długoterminowych projektów biznesowych.


Powyżej przedstawione zostały cztery rodzaje systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Decyzja dotycząca wyboru odpowiedniego systemu zależy od wielu czynników, w tym specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz celów, jakie firma chce osiągnąć.   


Bardzo często zdarza się, że po takiej analizie, najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa okazuje się być dedykowany system, który może być bardziej dostosowany do konkretnych wymagań.  


Zachęcam do przeczytania kolejnego artykułu związanego z tym tematem: 6 najważniejszych kryteriów wyboru dostawcy systemu CRM. 

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page